Ludzie

Michał Olejniczak

prawnik.

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak

prawnik.

Magister prawa, ukończył z oceną bardzo dobrą studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską pt. „Rozważania na temat odpowiedzialności proporcjonalnej ubezpieczyciela”.

 

Mocne strony

kreatywność, komunikatywność, dobra organizacja pracy

Pasje

kinematografia, sporty walki, programowanie front-end


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich począwszy od drugiego roku studiów. Laureat konkursów przedmiotowych z postępowania cywilnego oraz konkursu krasomówczego. Stypendysta Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.