Ludzie

Natalia Mielcarska

aplikant radcowski.

Natalia Mielcarska

Natalia Mielcarska

aplikant radcowski.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła pracę magisterską z zakresu prawa handlowego. Stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów. Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w pracach koła naukowego prawa cywilnego Usus Iuris. Organizowała i brała czynny udział w licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych. Biegle włada językiem hiszpańskim.

Mocne strony

dobra pamięć, wnikliwość,  biegła znajomość języka hiszpańskiego (posiada Titulo de Bachiller)

Pasje

wędrówki górskie, lindy hop, literatura, elegancja pierwszej połowy XX wieku


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zawodowe zdobywa od początku studiów prawniczych. Podczas praktyk w poznańskich kancelariach adwokackich przygotowywała projekty pism procesowych, zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego. Uczestniczyła także w pracach związanych z obsługą podmiotów gospodarczych.