Ludzie

Natalia Mielewczyk

asystentka.

Natalia Mielewczyk

Natalia Mielewczyk

asystentka.

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. Zawłockiego, pod kierownictwem którego przygotowuje pracę magisterską z prawa karnego.
Jej zainteresowana skupiają się wokół szeroko pojętego prawa karnego, kryminalistyki oraz prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego i spadkowego.
Posługuje się językiem angielskim.
W kancelarii wspiera dział prawa cywilnego.

Mocne strony

ambicja, zaangażowanie, dobra organizacja czasu pracy

Pasje

podróże, jazda na rowerze, historia, kryminalistyka, bieganie


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada doświadczenie na stanowisku asystenta prawnego w kancelarii adwokackiej.