Ludzie

Natalia Pydyńska

asystentka.

Natalia Pydyńska

Natalia Pydyńska

asystentka.

Studentka II roku Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja na tym samym uniwersytecie. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa administracyjnego, a także postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Mocne strony

Ambicja, determinacja, dobra organizacja czasu, chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji

Pasje

Języki obce, podróże, literatura biograficzna


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zdobywała podczas staży w urzędach.
Laureatka konkursów przedmiotowych m.in. z prawa konstytucyjnego.
Zaangażowana w działalność organizacyjną na WPiA UAM w ramach kół naukowych.