Ludzie

Paweł Musiałkiewicz

aplikant radcowski.

Paweł Musiałkiewicz

Paweł Musiałkiewicz

aplikant radcowski.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rocznik 2019). Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracy magisterskiej pt. „Miarkowanie kar umownych”. Jego głównym przedmiotem zainteresowań jest prawo cywilne (w szczególności zobowiązania), prawo pracy oraz postępowanie cywilne.

W 2017 roku ukończył studia licencjackie na kierunku filologia norweska na Wydziale Neofilologii z wynikiem bardzo dobrym.

Posługuje się językiem angielskim, norweskim oraz rosyjskim.

Mocne strony

Chęć rozwoju, zaangażowanie, kreatywność, dobra organizacja pracy.

Pasje

Szachy (w 2015 r. uzyskał tytuł Mistrza FIDE), podróże, bieganie, literatura faktu, języki obce.


Doświadczenie: wybrane projekty

Z ramienia Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył trzymiesięczne stypendium na Uniwersytecie w Oslo. Wielokrotnie występował na interdyscyplinarnych konferencjach naukowych oraz zajmował się ich organizacją (między innymi organizacją VI Kongresu Kół Naukowych UAM w Poznaniu).

Poprzednie doświadczenie zawodowe i kompetencje zdobywał w ramach stażu w jednej z poznańskich kancelarii prawnych, biurze tłumaczeń, a także biurze pośrednictwa nieruchomości.

Z  FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna związany od 2017 roku.