Ludzie

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Paweł Musiałkiewicz

Asystent.

Paweł Musiałkiewicz

Paweł Musiałkiewicz

Asystent.

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 roku ukończył studia licencjackie na kierunku filologia norweska z wynikiem bardzo dobrym.

Głównym przedmiotem zainteresowań jest prawo cywilne i procedura cywilna. Seminarzysta prof. zw. dr hab. Tomasza Sokołowskiego, pod którego kierownictwem pisze pracę z zakresu prawa cywilnego materialnego.

Posługuje się językiem angielskim, norweskim oraz rosyjskim.

Mocne strony

Chęć rozwoju, zaangażowanie, kreatywność, dobra organizacja pracy.

Pasje

Szachy (w 2015 r. uzyskał tytuł Mistrza FIDE), podróże, bieganie, literatura faktu, języki obce.


Doświadczenie: wybrane projekty

Z ramienia Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył trzymiesięczne stypendium na Uniwersytecie w Oslo. Wielokrotnie występował na konferencjach naukowych oraz zajmował się ich organizacją (między innymi organizacją VI Kongresu Kół Naukowych UAM w Poznaniu).

W pracy zawodowej doświadczenie zdobywał w ramach stażu w jednej z poznańskich kancelarii prawnych, biurze tłumaczeń, a także biurze pośrednictwa nieruchomości.