Ludzie

Piotr Kaźmierski

aplikant radcowski.

Piotr Kaźmierski

Piotr Kaźmierski

aplikant radcowski.

Magister prawa, ukończył z oceną bardzo dobrą studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przygotowuje się do obrony pracy licencjackiej z filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Mocne strony

Komunikatywność, dyscyplina pracy, wnikliwość

Pasje

Filozofia społeczna, literatura piękna, mediewistyka


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zawodowe zdobywał od II roku studiów, pracując w poznańskich kancelariach prawniczych. W roku 2017/2018 odbywał staż w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Laureat olimpiad akademickich, m.in. z postępowania cywilnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa rzymskiego.

Zaangażowany w działalność koła naukowego „Bona Fides”. Coroczny stypendysta Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.