Ludzie

Piotr Turski

Adwokat, doradca podatkowy, makler.

Piotr Turski

Piotr Turski

Adwokat, doradca podatkowy, makler.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym, gospodarczym oraz prawie rynków kapitałowych, w tym także compliance w bankowości. Ponadto zajmuje się optymalizacją i zabezpieczaniem procesów o charakterze sekurtyzacyjnym.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbył roczny kurs Studium Prawa Niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) organizowany przez uczelnię przy współpracy z Instytutem Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem (2008 r.). W latach 2011-2014 odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki (2014 r.).

Mocne strony

W dniu 29 marca 2015 r. złożył przed Komisją Nadzoru Finansowego z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera papierów wartościowych. Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2015 r. został wpisany na listę maklerów papierów wartościowych (nr licencji 3032).

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych oraz umiejętności negocjacyjne.

Pasje

W wolnych chwilach uprawia sporty drużynowe oraz analizuje zdarzenia zachodzące na rynku finansowym, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych.


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe. W ramach swojej praktyki prowadził z powodzeniem postępowania sądowe w sprawach cywilnych o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym jak również z powodzeniem bronił w procesach karnych o istotnym ciężarze. Obecnie swoją uwagę skupia przede wszystkim na optymalizacji procesów sekurytyzacyjnych pomiędzy podmiotami rynku kapitałowego.