Ludzie

prof. dr hab. Feliks Zedler

konsultant.

prof. dr hab. Feliks Zedler

konsultant.

Profesor zwyczajny prawa. Wybitny ekspert z dziedziny prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa egzekucyjnego. Wieloletni kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kierownik Katedry Prawa Prywatnego Instytutu SWPS w Poznaniu.

Członek licznych zespołów legislacyjnych, w tym członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a także jeden z głównych autorów ustawy z dnia 28 lutego 2003 - Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadłościowego INSOL-EUROPE oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Autor licznych opinii prawnych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa upadłościowego, egzekucyjnego, procesowego cywilnego oraz rodzinnego, w tym monografii, komentarzy i podręczników