Ludzie

prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński

Radca prawny | konsultant.

prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński

prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński

Radca prawny | konsultant.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1992-1993 studiował na University of the State of New York, Albany (NY), USA; Central European University w Budapeszcie, Węgry.

Odbył także studium na Case Western Reserve University School of Law Cleveland w Ohio (USA), a także w latach 1993-1994 w Lourdes University Sylvania w Ohio (USA) odbył studia na kierunku Business and Marketing.

W roku 1995 roku studiował na Asser College Europe w Hadze, Holandia, gdzie uzyskał dyplom ukończenia International Law of Trade Training Course. W roku 1997 na Central European University w Budapeszcie, Węgry ukończył kurs  Legal Theory And Transition In Eastern Europe.

Kariera naukowa:

1998 rok — doktor nauk prawnych UAM WPiA,

2008 rok — doktor habilitowany nauk prawnych UAM WPiA,

2014 rok — Wharton School, University of Pennsylvania, Filadelfia (Pennsylvania), USA; udział w warsztatach pt. „Globalization TrendLab 2014” oraz w Międzynarodowej Konferencji „The Future of The State”, The Lauder Institute, Penn LauderCIBER, The Joseph H. Lauder Institute of Management & International Studies; dyplom ukończenia warsztatów.

Mocne strony

Biegła znajomość języka angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Znajomość prawniczego środowiska międzynarodowego.


Doświadczenie: wybrane projekty

1994–1999 : asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

1999-2010 : adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

2010–obecnie : profesor nadzwyczajny UAM, wykładowca m. in. Publiczne prawo gospodarcze, Publiczne prawo transportowe w Polsce i w Unii Europejskiej, Prawo ochrony konkurencji, Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji, Transport kolejowy i lotniczy

1994-1996 : aplikant sądowy, Sąd Okręgowy w Poznaniu

1997-2001 : aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacka adw. Tomasza Grzybkowskiego (1.01.1997 – 31.07.1998) i adw. Zbigniewa Karasiewicza (1.08.1998 do 28.02.2001) w Poznaniu

1999–2007 : współpracownik i pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, wykładowca przedmiotów: Prawo gospodarcze, Rola państwa w gospodarce, Prawo spółek, Publiczne prawo gospodarcze, Umowy w obrocie gospodarczym;

2001-2004 : kierownik Specjalizacji p.n. Prawo handlowe i gospodarcze

2004-2007 :  kierownik Specjalności p.n. Administracja publiczna

2008-2009 : Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

2009 : profesor nadzwyczajny i prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu

2009-2014 : profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, wykładowca m. in.: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Nauka o administracji, Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym, Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo-administracyjne, Ustrój sądów administracyjnych, Publiczne prawo konkurencji, Prawo administracyjne w praktyce

2010-2011 : Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

2010-2014 : doradca prawny Zarządu spółki Infrastruktura EURO Poznań 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

2001-2014 : adwokat

2014-obecnie : profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi. wykładowca m. in. : Zamówienia publiczne, Publiczne prawo gospodarcze

2014–obecnie : radca prawny

2015- 2016 : Visiting Professor  na Uniwersytecie Politechnicznym im. Piotra Wielkiego w Petersburgu

Wybrane projekty naukowe:

1995-1998 : oficjalny współpracownik Centre for Socio-Legal Studies, Wolfson College, University of Oxford, oraz Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI), Budapest, Węgry, w ramach projektu pn. Administrative Justice in the New European Democracies. Case Studies of Administrative Law and Process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine (kierownik projektu: Profesor Denis J. Galligan; kierownik zespołu polskiego: Prof. dr hab. Stanisław Biernat)

2012-2014 : wykonawca w ramach projektu pt. „Rola parlamentów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w regulacji sektorów sieciowych”, program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Iuventus Plus”; projekt prowadzony przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; nr decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0551/IP3/2011/71 (decyzja z dnia 10 stycznia 2012 r.)

2014 : uczestnik i wykładowca projektu unijnego pn. „Kuźnia specjalistów”; nr POKL.08.01.01-30-265/12 (dział 1380040000, MPK: 528000, cel EFS0000274 poz. 1), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; wykonawca: UAM w Poznaniu

2014-2016 : uczestnik projektu naukowego finansowanego przez Rosyjski Fundusz Nauki nr 14-38-00009, realizowanego przez Wydział Światowej i Regionalnej Ekonomii Uniwersytetu Politechnicznego im. Piotra Wielkiego w Petersburgu, Federacja Rosyjska, pt. „Programowo-celowe zarządzanie kompleksowym rozwojem arktycznej strefy Rosyjskiej Federacji” („Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ”); kod Państwowego Systemu Naukowo-technicznej Informacji (ГРНТИ, Государственный Рубрикатор Научно-Технической информации): 06.52.35; kierownik projektu profesor Iwanter Viktor Viktorovych, Doktor nauk ekonomicznych; projekt 3-letni 2014-2016; obszar wiedzy, główny kod kwalifikatora: 08- Humanistyczne i nauki społeczne, 08-155 – Prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, państwowa regulacja gospodarki oraz zarządzanie procesami społeczno-gospodarczymi; konkurs 2014 r. pt. „Ponowne przeprowadzenie fundamentalnych badań naukowych oraz  badań poszukiwawczych, tworzonych wspólnie przez laboratoria uniwersyteckie i laboratoria organizacji naukowej”.