Ludzie

prof. Robert Zawłocki

Adwokat I konsultant.

prof. Robert Zawłocki

prof. Robert Zawłocki

Adwokat I konsultant.

Kierownik Zakładu Prawa Karnego oraz Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa dyscyplinarnego i sportowego.

Redaktor serwisu:

Autor opinii i analiz prawnych:

 1. opinie dotyczące odpowiedzialności członków zarządu (art. 296 k.k.) w związku z podpisywaniem nowej umowy, aneksu oraz konieczności udziału rady nadzorczej w podejmowanych czynnościach (prawo karne, opinia sporządzona dla branży paliwowej);
 2. opinia dotycząca odpowiedzialności członków zarządu (art. 296 k.k.) w związku z podpisywaniem nowej umowy (prawo karne, opinia sporządzona dla branży energetycznej);
 3. opinia Komisji Legislacyjnej NRA dotyczącą nowej wersji projektu ust. o zm. ust. - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
 4. opinia Komisji Legislacyjnej NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowana przez adw. prof. dr. hab. Jacka Giezka i adw. prof. Roberta Zawłockiego,
 5. opinia Komisji Legislacyjnej NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Mocne strony

Ponad 170 publikacji naukowych, w tym m.in.: 5 monografii, współredakcja i współautorstwo czterotomowego Komentarza do Kodeksu karnego oraz redakcja i współautorstwo tomu Systemu Prawa Karnego (Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze).


Doświadczenie: wybrane projekty

 • Lata 1990-1995: stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Rok 1995: tytuł magistra prawa w oparciu o pracę magisterską, pt.: „Przestępstwo fałszywego oskarżenia w polskim prawie karnym” (promotor: prof. dr hab. Aleksander Ratajczak).
 • Lata 1995-1997: etatowa aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, zakończona zaliczonym egzaminem prokuratorskim.
 • Lata 1995-2000: stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Rok 2000: stopień doktora nauk prawnych w oparciu o rozprawę doktorską, pt.: „Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym” (promotor: prof. dr hab. Bogusław Janiszewski).
 • Lata 2000-2009: adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Lata 2000–2007: wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (Prawo karne gospodarcze i Prawo karne skarbowe).
 • Lata 2002–2009: wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Ośrodku Zamiejscowym w Gorzowie Wlkp. (Prawo karne).
 • Rok 2008 – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w oparciu o rozprawę habilitacyjną, pt.: „Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym”.
 • Od roku 2008 – funkcja Prodziekana ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (I kadencja: 2008-2012; II kadencja – od 2012).
 • Od roku 2009 – stanowisko Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Od roku 2010 – stanowisko Kierownika Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (od 2013 – Zakładu Prawa Karnego).
 • Od roku 2012 – indywidualna Kancelaria Adwokacka w Poznaniu.
 • Od roku 2012 – członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
 • Od roku 2013 – członek Komisji Egzaminacyjnej na aplikację radcowską, powołany przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Od roku 2013 r. – v-przewodniczący Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej ds. kontaktów z parlamentem.
 • Od roku 2015 r. – przewodniczący Zespołu Prawa Karnego Gospodarczego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
 • Od roku 2015 r. – tytuł profesora nauk prawnych.