Ludzie

Stanisław Stefaniak

aplikant adwokacki.

Stanisław Stefaniak

aplikant adwokacki.

Prawnik w dziale restrukturyzacji i upadłości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Mocne strony

Kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole.

Pasje

Polityka, ekonomia, literatura współczesna.


Doświadczenie: wybrane projekty

Zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz firmach doradztwa podatkowego. Był zaangażowany w obsługę prawną przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych z sektora ubezpieczeniowego i bankowego, w zakresie doradztwa regulacyjnego (ochrona konsumenta, ochrona danych osobowych, regulacje sektorowe) oraz bieżącej obsługi korporacyjnej.