Ludzie

Wiktoria Licha

asystentka.

Wiktoria Licha

Wiktoria Licha

asystentka.

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Wolontariuszka fundacji społeczno-edukacyjnej, zajmującej się wystąpieniami publicznymi. Jej zainteresowania to prawo karne, postępowanie karne oraz kryminalistyka.  

Mocne strony

Sumienność, pracowitość, kreatywność, ambicja 

Pasje

Socjologia, wystąpienia publiczne, kryminalistyka 


Doświadczenie: wybrane projekty

Działalność organizacyjna w ramach wydarzeń popularnonaukowych.