Ludzie

Zuzanna Stocka

asystentka.

Zuzanna Stocka

Zuzanna Stocka

asystentka.

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. Leopolda Moskwy, pod kierownictwem którego przygotowuje pracę magisterską z prawa spółek handlowych, skupiającą się na spółce akcyjnej. W obszarze jej zainteresowań leży szeroko pojęte prawo gospodarcze.

Mocne strony

zaangażowanie, dobra organizacja pracy, skrupulatność, chęć ciągłego rozwoju

Pasje

literatura fantasy, psychologia, podróże, malarstwo


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach radcowskich, biorąc czynny udział w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Od początku studiów zaangażowana w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Laureatka ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, m.in. z publicznego prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa cywilnego. Coroczna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.