Nowe media
_i technologie
07.07.2020

Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?

Z dumą i radością przypominamy o współpracy z Legimi S.A.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łów praw­ni­ków FILIPIAK BABICZ Le­gal pod au­spi­cja­mi Le­gi­mi – jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych apli­ka­cji do czy­ta­nia ebo­oków, któ­ra za­pew­nia do­stęp do po­nad 60.000 ksią­żek.

Dzisiaj polecamy artykuł mec. Joanny Lipskiej-Cybulskiej, który ukazał się na łamach portalu pt. „Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?”

Link dostępny poniżej:

https://www.legimi.pl/blog/2020/07/dlaczego-vat-na-przesylke-kurierska-ksiazki-drukowanej-wynosi-5/

Czytaj więcej
24.06.2020

Aspekty prawne blockchain cz. III – zastosowanie technologii blockchain w grach komputerowych

10.06.2020

Czy wózek może być przedmiotem praw autorskich?

02.06.2020

Zakończenie współpracy influencerki z dużą marką kosmetyczną – czy Skin79 ma prawo korzystać ze znaku towarowego DEYNN BEAUTY ? Procedura rejestracji znaku w UPRP i jej konsekwencje

27.05.2020

„Udostępnienie publiczne”, a odbiorniki radiowe w wynajmowanych pojazdach (opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara)

13.05.2020

Ochrona dóbr luksusowych – komunikat ECCIA

11.05.2020

Korzystne zmiany w kredycie na innowacje technologiczne

06.05.2020

Czy zgodnie z prawem autorskim możemy opublikować zdjęcie portretowe pracowników na stronie www?  

30.04.2020

Zależności pomiędzy postępowaniem cywilnym dotyczącym naruszenia znaku towarowego, a postępowaniem przed Urzędem Patentowym RP

29.04.2020

Dlaczego nie można odsprzedać e – booka tak jak tradycyjnej książki? O wtórnym obrocie zużytymi książkami elektronicznymi

23.04.2020

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich…

22.04.2020

Zabezpieczenie środków dowodowych w nowym postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej

20.04.2020

Przestrzenne ograniczenia prawne reklamy napojów alkoholowych w Polsce