Nowe media
_i technologie
19.02.2020

O nieuczciwej konkurencji słów kilka… Cz. III Ryzyko bierności w nieuczciwej konkurencji

„W świetle normy ogólnej można odmówić uznania za czyn nieuczciwej konkurencji takiego zachowania, które co prawda formalnie wskazuje na naruszenie zasad nieuczciwej konkurencji, ale trudno je uznać – w danych okolicznościach faktycznych – za sprzeczne z dobrymi obyczajami, jeżeli powodowi można postawić zarzut venire contra factum proprium.”[i]

[i] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19.11.2008 r., V ACa 108/08

(więcej…)

Czytaj więcej
15.02.2020

IP Friendly – innowacyjny projekt MTP

12.02.2020

Wszczęcie postępowania antymonopolowego w stosunku do SAR Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej

05.02.2020

Rygorystyczna uchwała krajobrazowa dla miasta Warszawy przyjęta

03.02.2020

Zbiór przepisów dot. prawa reklamy

29.01.2020

Odzież jako przedmiot praw własności intelektualnej

22.01.2020

T- 683/18 – znaki towarowe przeciwko porządkowi publicznemu

18.01.2020

Akademia PR Managera 360°

15.01.2020

Znak towarowy a przekształcenie JDG w sp. z o.o.

08.01.2020

O nieuczciwej konkurencji słów kilka…. Cz. II Kto zarzuca nieuczciwą konkurencję przez naruszenie dobrych obyczajów, sam powinien ich przestrzegać

01.01.2020

5 zasad działania w razie, gdy ktoś atakuje nasze dobre imię albo prowadzoną działalność

24.12.2019

Szkolenie kompetencyjne – ustalanie strategii wewnętrznej i zewnętrznej na sytuacje kryzysowe

18.12.2019

Ciężar dowodu w sprawie o wyłączenie zajętego prawa spod egzekucji w przypadku egzekucji z autorskich praw majątkowych