07.07.2020

Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?

Z dumą i radością przypominamy o współpracy z Legimi S.A.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łów praw­ni­ków FILIPIAK BABICZ Le­gal pod au­spi­cja­mi Le­gi­mi – jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych apli­ka­cji do czy­ta­nia ebo­oków, któ­ra za­pew­nia do­stęp do po­nad 60.000 ksią­żek.

Dzisiaj polecamy artykuł mec. Joanny Lipskiej-Cybulskiej, który ukazał się na łamach portalu pt. „Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?”

Link dostępny poniżej:

https://www.legimi.pl/blog/2020/07/dlaczego-vat-na-przesylke-kurierska-ksiazki-drukowanej-wynosi-5/

Zobacz także:
18.01.2021

Zmiany w prawie w zakresie marketingu i reklamy

28.12.2020

Przeniesienie pozwolenia na budowę w nowelizacji prawa budowlanego a prawa autorskie do projektu budowlanego

23.12.2020

Świąteczne znaki towarowe na świecie

08.12.2020

UPRP wyróżnia naszych autorów w konkursie na informację medialną!

25.11.2020

Wdrożenie Dyrektywy o beneficjentach – jak unijne i polskie prawo ułatwiają dostęp do książek osobom z niepełnosprawnościami

28.10.2020

Nowa funkcja Facebooka w walce z naruszeniem praw autorskich w Internecie

21.10.2020

Banksy bez prawa do znaków towarowych przedstawiających jego własne dzieła – co można traktować jako złą wiarę w momencie zgłoszenia?

14.10.2020

Spór związany z naruszeniem praw autorskich i utworem „Stairway to Heaven” Led Zeppelin