07.07.2020

Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?

Z dumą i radością przypominamy o współpracy z Legimi S.A.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łów praw­ni­ków FILIPIAK BABICZ Le­gal pod au­spi­cja­mi Le­gi­mi – jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych apli­ka­cji do czy­ta­nia ebo­oków, któ­ra za­pew­nia do­stęp do po­nad 60.000 ksią­żek.

Dzisiaj polecamy artykuł mec. Joanny Lipskiej-Cybulskiej, który ukazał się na łamach portalu pt. „Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?”

Link dostępny poniżej:

https://www.legimi.pl/blog/2020/07/dlaczego-vat-na-przesylke-kurierska-ksiazki-drukowanej-wynosi-5/

Zobacz także:
22.07.2020

Ferrari 250 GTO, czyli o unieważnieniu znaku towarowego przedstawiającego jedno z najdroższych aut na świecie

17.07.2020

Mam drukowaną książkę w domu. Czy mogę przygotować na swój użytek ebooka na podstawie tej książki?

09.07.2020

Kolejny meetIPing za nami

10.06.2020

Czy wózek może być przedmiotem praw autorskich?

02.06.2020

Zakończenie współpracy influencerki z dużą marką kosmetyczną – czy Skin79 ma prawo korzystać ze znaku towarowego DEYNN BEAUTY ? Procedura rejestracji znaku w UPRP i jej konsekwencje

27.05.2020

„Udostępnienie publiczne”, a odbiorniki radiowe w wynajmowanych pojazdach (opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara)

13.05.2020

Ochrona dóbr luksusowych – komunikat ECCIA

30.04.2020

Zależności pomiędzy postępowaniem cywilnym dotyczącym naruszenia znaku towarowego, a postępowaniem przed Urzędem Patentowym RP