17.07.2020

Mam drukowaną książkę w domu. Czy mogę przygotować na swój użytek ebooka na podstawie tej książki?

Z du­mą i ra­do­ścią przy­po­mi­na­my o współ­pra­cy z Le­gi­mi S.A.

Se­r­de­cz­nie za­­pra­­sza­­my do le­k­tu­­ry ar­ty­­ku­­łów pra­w­ni­­ków FILIPIAK BABICZ Le­­gal pod au­­spi­­cja­­mi Le­­gi­­mi – je­d­nej z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych apli­­ka­­cji do czy­­ta­­nia ebo­­o­ków, któ­­ra za­­pe­w­nia do­­stęp do po­­nad 60.000 ksią­­żek.

Dzi­siaj po­le­ca­my ar­ty­kuł mec. Barbary Stefanowicz, któ­ry uka­zał się na ła­mach por­ta­lu pt. „Mam drukowaną książkę w domu. Czy mogę przygotować na swój użytek ebooka na podstawie tej książki?”

Link do­stęp­ny po­ni­żej:

https://legimiblog.azurewebsites.net/2020/07/mam-drukowana-ksiazke-w-domu-czy-moge-przygotowac-na-swoj-uzytek-ebooka-na-podstawie-tej-ksiazki/

Zobacz także:
05.08.2020

Czy branża pośrednictwa internetowego jest u progu rewolucji?

29.07.2020

Przeniesienie działalności offline do online – pakiet wsparcia

07.07.2020

Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?

24.06.2020

Aspekty prawne blockchain cz. III – zastosowanie technologii blockchain w grach komputerowych

10.06.2020

Czy wózek może być przedmiotem praw autorskich?

02.06.2020

Zakończenie współpracy influencerki z dużą marką kosmetyczną – czy Skin79 ma prawo korzystać ze znaku towarowego DEYNN BEAUTY ? Procedura rejestracji znaku w UPRP i jej konsekwencje

27.05.2020

„Udostępnienie publiczne”, a odbiorniki radiowe w wynajmowanych pojazdach (opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara)

13.05.2020

Ochrona dóbr luksusowych – komunikat ECCIA