17.07.2020

Mam drukowaną książkę w domu. Czy mogę przygotować na swój użytek ebooka na podstawie tej książki?

Z du­mą i ra­do­ścią przy­po­mi­na­my o współ­pra­cy z Le­gi­mi S.A.

Se­r­de­cz­nie za­­pra­­sza­­my do le­k­tu­­ry ar­ty­­ku­­łów pra­w­ni­­ków FILIPIAK BABICZ Le­­gal pod au­­spi­­cja­­mi Le­­gi­­mi – je­d­nej z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych apli­­ka­­cji do czy­­ta­­nia ebo­­o­ków, któ­­ra za­­pe­w­nia do­­stęp do po­­nad 60.000 ksią­­żek.

Dzi­siaj po­le­ca­my ar­ty­kuł mec. Barbary Stefanowicz, któ­ry uka­zał się na ła­mach por­ta­lu pt. „Mam drukowaną książkę w domu. Czy mogę przygotować na swój użytek ebooka na podstawie tej książki?”

Link do­stęp­ny po­ni­żej:

https://legimiblog.azurewebsites.net/2020/07/mam-drukowana-ksiazke-w-domu-czy-moge-przygotowac-na-swoj-uzytek-ebooka-na-podstawie-tej-ksiazki/

Zobacz także:
13.05.2021

Don Kichot, ser i prawnoautorska ochrona pochodzenia produktów spożywczych

04.05.2021

Ale kino! O legalności streamingu z ceremonii wręczenia Oscarów i nie tylko

22.04.2021

Rozstrzygnięcie sądu UE: Chanel przegrywa spór o znak towarowy z Huawei

01.04.2021

Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym na gruncie prawa autorskiego

25.03.2021

Brexit a prawa własności intelektualnej

04.03.2021

Modna sztuka, czyli o wykorzystaniu dzieł sztuki w projektach odzieżowych

24.02.2021

Covery i inne wykorzystanie cudzych utworów – na co uważać i dlaczego?

10.02.2021

Co jeśli wspólnik popada w zwłokę z wniesieniem utworu jako wkładu do spółki cywilnej?