Agnieszka Nadolna

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Coroczna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Aurelii Nowickiej z zakresu przekształceń spółek kapitałowych prawa handlowego z uwzględnieniem przekształcenia transgranicznego. W toku studiów angażowała się w działalność studenckiego koła prawa handlowego „Societas”. W obszarze jej zainteresowań leży szeroko pojęte prawo gospodarcze.  W Kancelarii zasila dział sporów, aktywnie uczestnicząc w przygotowywaniu pism procesowych z dziedziny prawa cywilnego, bankowego oraz restrukturyzacyjnego. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.


20.10.2019

Zakaz reklamy i promocji e – papierosów