Agnieszka Nadolna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem obroniła pracę magisterską dotyczącą przekształceń spółek kapitałowych z uwzględnieniem przekształcenia transgranicznego. W toku studiów aktywnie angażowała się w działalność studenckiego koła prawa handlowego „Societas” oraz była corocznie nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

W obszarze jej  zainteresowań leży szeroko pojęte prawo gospodarcze. Jest zaangażowana w prowadzenie licznych postępowań spornych z dziedziny prawa cywilnego oraz bankowego. W praktyce zawodowej wspierała również projekty dotyczące postępowań procesowych z wątkami restrukturyzacyjnymi. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.


29.07.2020

Przeniesienie działalności offline do online – pakiet wsparcia

20.10.2019

Zakaz reklamy i promocji e – papierosów