apl. radc. Jowita Jankowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej praktyce zawodowej skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz z prawem autorskim, w szczególności w aspekcie nowych technologii.


10.06.2020

Czy wózek może być przedmiotem praw autorskich?

13.05.2020

Ochrona dóbr luksusowych – komunikat ECCIA

18.03.2020

Koronawirus jako znak towarowy?

11.03.2020

Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej – sprawozdanie z konferencji

29.01.2020

Odzież jako przedmiot praw własności intelektualnej

02.12.2019

Cybersquatting – czyli jak chronić swoją domenę

10.10.2019

Projekt wnętrza w kontekście prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej