Katarzyna Kruszewska

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Angażuje się w działalność kół naukowych, szczególnie aktywnie uczestniczy w pracach Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego im. van Meegerena. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół procesu karnego, jednak niemniejszą uwagę skupia na prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie postępowań odszkodowawczych.


29.04.2020

Dlaczego nie można odsprzedać e – booka tak jak tradycyjnej książki? O wtórnym obrocie zużytymi książkami elektronicznymi