Nowe media
_i technologie
06.04.2020

Kolejny meet(IP)ing – tym razem online!

„Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s” to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP. Spo­t­ka­­nia od­by­wa­ją się raz w mie­sią­cu – w każ­dy, dru­gi czwar­tek mie­sią­ca. W tym miesiącu serdecznie zapraszamy na spotkanie online.

(więcej…)

Czytaj więcej
27.03.2020

Tarcza antykryzysowa – zmiany w spółkach kapitałowych

27.03.2020

Zwolnienia z opłat abonamentowych i wynagrodzeń OZZ w ramach Tarczy antykryzysowej

18.03.2020

Koronawirus jako znak towarowy?

18.03.2020

Koronawirus – wpływ na funkcjonowanie spółek kapitałowych

16.03.2020

MeetIPings – nagrania ze spotkań

11.03.2020

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w prawie własności przemysłowej

11.03.2020

Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej – sprawozdanie z konferencji

04.03.2020

Ochrona praw własności intelektualnej poza Unią Europejską w świetle tegorocznego raportu KE

26.02.2020

Airbnb „usługą społeczeństwa informacyjnego” – wyrok TSUE w sprawie C-390/18

19.02.2020

O nieuczciwej konkurencji słów kilka… Cz. III Ryzyko bierności w nieuczciwej konkurencji

15.02.2020

IP Friendly – innowacyjny projekt MTP

12.02.2020

Wszczęcie postępowania antymonopolowego w stosunku do SAR Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej

05.02.2020

Rygorystyczna uchwała krajobrazowa dla miasta Warszawy przyjęta

03.02.2020

Zbiór przepisów dot. prawa reklamy

29.01.2020

Odzież jako przedmiot praw własności intelektualnej