Piotr Kaźmierski

Magister prawa, ukończył z oceną bardzo dobrą studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przygotowuje się do obrony pracy licencjackiej z filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Brak wpisów