adw. Rafał Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni  Łazarskiego w Warszawie. Laureat 3 miejsca w III edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego  im. prof. Zbigniewa Hołdy w Warszawie.


25.11.2019

Przyszłość sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez deweloperów