Pro bono

Fundacja L’Arche

Fundacja L’Arche

Fundacja L’Arche należy do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche założonej we Francji przez Jeana Vanier. W Polsce swoją działalność prowadzi od ponad 35 lat. L’Arche to Wspólnoty tworzone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i tych, którzy chcą je wspierać w codziennym życiu. Celem działalności Fundacji jest zapewnienie godnych warunków życia oraz działania na rzecz zmiany nastawienia społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością. W Polsce Fundacja prowadzi sześć domów stałego zamieszkania (w tym dwa w Poznaniu), mieszkania chronione, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Punkt Wsparcia. FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna chętnie angażuje się w działalność Fundacji w Poznaniu o charakterze Pro Bono, oferując wsparcie w zakresie doradztwa prawnego. Jednocześnie adwokat Przemysław Szmidt jest wolontariuszem we Wspólnocie L’Arche w Poznaniu oraz aktywnie wspiera Zarząd tejże Wspólnoty. 

STRONA WWW
STOWARZYSZENIE NA TAK

STOWARZYSZENIE NA TAK

Misją Stowarzyszenia Na Tak jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z zespołem Downa oraz ich rodzinom. Stowarzyszenie udziela profesjonalnej i kompleksowej pomocy w specjalistycznych ośrodkach. Umożliwia rozwój talentów w ramach grup tanecznych, teatralnych i sportowych. Prawnicy z FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna wspierają działalność Stowarzyszenia, jako ideę Pro Bono realizując ją poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej.

STRONA WWW
Fundacja Mały Piesek Zuzi

Fundacja Mały Piesek Zuzi

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” powstała w 2006 roku i posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego. Działalności Fundacji skupia się w szczególności na dogoterapii (zwanej również kynoterapią), będącej metodą wspomagania rehabilitacji i terapii, w której istotną rolę odgrywają specjalnie wyselekcjonowane i wyszkolone psy. Fundacja realizuje również projekty edukacyjne oraz prowadzi zajęcia edukacyjno – terapeutyczne. Kancelaria aktywnie uczestniczyła w założeniu Fundacji, w szczególności poprzez przygotowanie dokumentacji założycielskiej. Obecnie jest stałym partnerem Fundacji świadcząc na jej rzecz bieżącą obsługę prawną związaną z jej statutową działalnością charytatywną. Dodatkowo radca prawny Marcin Reszka jest przewodniczącym komisji rewizyjnej Fundacji.

STRONA WWW
Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży

Celem Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zmaganiu się z trudnościami dnia codziennego. Centrum świadczy specjalistyczne, kompleksowe, profesjonalne usługi w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, masaży oraz kinezyterapii. Działając na rzecz fundacji, FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna wspiera jej działalność statutową poprzez świadczenie nieodpłatnego doradztwa prawnego.

STRONA WWW