Pro bono

Fundacja L’Arche

Fundacja L’Arche

Fundacja L’Arche należy do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche założonej we Francji przez Jeana Vanier. W Polsce swoją działalność prowadzi od ponad 35 lat. L’Arche to Wspólnoty tworzone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i tych, którzy chcą je wspierać w codziennym życiu. Celem działalności Fundacji jest zapewnienie godnych warunków życia oraz działania na rzecz zmiany nastawienia społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością. W Polsce Fundacja prowadzi sześć domów stałego zamieszkania (w tym dwa w Poznaniu), mieszkania chronione, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Punkt Wsparcia. FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna chętnie angażuje się w działalność Fundacji w Poznaniu o charakterze Pro Bono, oferując wsparcie w zakresie doradztwa prawnego. Jednocześnie adwokat Przemysław Szmidt jest wolontariuszem we Wspólnocie L’Arche w Poznaniu oraz aktywnie wspiera Zarząd tejże Wspólnoty. 

STRONA WWW
STOWARZYSZENIE NA TAK

STOWARZYSZENIE NA TAK

Misją Stowarzyszenia Na Tak jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z zespołem Downa oraz ich rodzinom. Stowarzyszenie udziela profesjonalnej i kompleksowej pomocy w specjalistycznych ośrodkach. Umożliwia rozwój talentów w ramach grup tanecznych, teatralnych i sportowych. Prawnicy z FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna wspierają działalność Stowarzyszenia, jako ideę Pro Bono realizując ją poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej.

STRONA WWW
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu skupia twórców kultury i nauki, artystów, animatorów życia muzycznego i melomanów. Jest kontynuatorem tradycji najstarszego, poznańskiego, świeckiego stowarzyszenia muzycznego, powstałego 2 maja 1885 roku pod nazwą Koło Śpiewackie Polskie.

Oprócz działalności konkursowej Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego pielęgnuje i upowszechnia pamięć o swoim patronie. Gromadzi dokumenty i pamiątki, jest wydawcą publikacji na temat jego życia i twórczości. Zainicjowało pierwszą w historii edycję Dzieł Wszystkich  Henryka Wieniawskiego (pierwsze tomy już się ukazały). Organizuje seminaria i konferencje naukowe. Wspiera młodych artystów-muzyków, przede wszystkim skrzypków, różnymi formami promocji. Patronuje również działalności chóru kameralnego.

Od kilku lat jest w Poznaniu jednym z głównych organizatorów życia muzycznego, kreatorem wielu wydarzeń w skali międzynarodowej, gospodarzem koncertów, spotkań, warsztatów wybitnych artystów, zespołów kameralnych, orkiestr symfonicznych.

https://wieniawski.pl/

STRONA WWW
Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży

Celem Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zmaganiu się z trudnościami dnia codziennego. Centrum świadczy specjalistyczne, kompleksowe, profesjonalne usługi w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, masaży oraz kinezyterapii. Działając na rzecz fundacji, FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna wspiera jej działalność statutową poprzez świadczenie nieodpłatnego doradztwa prawnego.

STRONA WWW