Barbara Stefanowicz

Ukończyła kierunek prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Brała udział w wymianie studenckiej na Università degli Studi di Ferrara we Włoszech, gdzie studiowała prawo w języku angielskim. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa własności intelektualnej w regulacjach krajowych, europejskich i międzynarodowych pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Rafała Sikorskiego. Od 2019 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.


22.12.2020

Przeniesienie pozwolenia na budowę w nowelizacji prawa budowlanego a prawa autorskie do projektu budowlanego