Barbara Urbaniak

Barbara Urbaniak

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, gdzie obroniła pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. Odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej


08.06.2020

Zmiany w egzekucji z nieruchomości