r. pr. Konrad Młynkiewicz

Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem w zakresie prawa administracyjnego, w tym szeroko rozumianej praktyki prawa rynku nieruchomości, prawa publicznego oraz ochrony danych osobowych.Doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przez ponad 7 lat kierował Działem Prawa Administracyjnego w jednej z czołowych polskich kancelarii. Duża część jego doświadczenia zawodowego to kompleksowe doradztwo w procesach inwestycyjnych, w szczególności obsługa branży deweloperskiej w toku całego procesu budowlanego. Dotychczas przeprowadził i nadzorował kompleksowe audyty spółek i nieruchomości (due diligence) o łącznej wartości transakcyjnej kilkuset milionów euro.W swojej praktyce reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej. Świadczy także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, spółek państwowych, jednostek samorządu zawodowego. Zrealizował szereg szkoleń, w tym dla deweloperów oraz pracowników administracji publicznej, a także w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych. Jako wiodący specjalista w sprawach inwestycji mieszkaniowych realizowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej wielokrotnie doradzał klientom starającym się o ustalenie o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.

06.05.2022

Decyzje środowiskowe przy realizacji zespołów budynków jednorodzinnych

21.03.2022

Specplany lokalizacyjne w miejsce uchwał lokalizacyjnych z tzw. lex deweloper. Czy to koniec specustawy mieszkaniowej?

11.03.2022

Organy niesłusznie odmawiają wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności