Maria Bergmann

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Spór polsko-niemiecki o zbiory Biblioteki Pruskiej w Krakowie – analiza przepisów prawa międzynarodowego i polskiego” oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunku archeologia. Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.


29.01.2021

Depenalizacja samowoli budowlanej