Natalia Pydyńska

Studentka II roku Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja na tym samym uniwersytecie. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa administracyjnego, a także postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.


28.05.2020

Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu w świetle nowelizacji ustawy – Prawo budowlane