Natalia Pydyńska

Studentka V roku Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja na tym samym uniwersytecie. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego, a także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.


07.04.2022

Umowa rezerwacyjna na gruncie nowej ustawy deweloperskiej

16.12.2020

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę po nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

07.09.2020

Trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

28.05.2020

Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu w świetle nowelizacji ustawy – Prawo budowlane