Paweł Musiałkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rocznik 2019). Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracy magisterskiej pt. „Miarkowanie kar umownych”. Jego głównym przedmiotem zainteresowań jest prawo cywilne (w szczególności zobowiązania), prawo pracy oraz postępowanie cywilne.

W 2017 roku ukończył studia licencjackie na kierunku filologia norweska na Wydziale Neofilologii z wynikiem bardzo dobrym.

Posługuje się językiem angielskim, norweskim oraz rosyjskim.


13.01.2020

Wycena nieruchomości – problemy praktyczne