Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Pod koniec maja b.r. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Projektowane zmiany mają na celu zwiększenie efektywności regulacji odnoszących się do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Niewydolność aktualnie obowiązujących regulacji Liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy jest niewielka. … Czytaj dalej Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych