08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

W dniu 8 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jest to milowy krok w kierunku uchwalenia ustawy wprowadzającej nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W związku z powyższym należy spodziewać się znaczącego przyspieszenia tempa dalszych prac legislacyjnych. Zgodnie z założeniami Rządu projekt zostanie uchwalony jeszcze w I kwartale 2019 r. i zacznie obowiązywać po 6 miesięcznym vacatio legis. Oznacza to, że najprawdopodobniej nowe przepisy będą obowiązywały już od połowy 2019 r. W związku z powyższym warto poważnie zastanowić się nad jak najszybszym wprowadzeniem odpowiednich procedur wewnętrznych, w tym przede wszystkim z zakresu compliance, tak aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. O zakresie i kierunkach projektowanych zmian pisaliśmy m.in. tutaj.

O zakresie i kierunkach projektowanych zmian pisaliśmy m.in. tutaj.

Zobacz także:
30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek

02.09.2020

Ryzyka wynikające z kontroli wydatkowania pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej

30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

16.01.2019

Compliance w firmie – standard czy zbędny „gadżet”

21.12.2018

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – coraz bardziej radykalna