08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

W dniu 8 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jest to milowy krok w kierunku uchwalenia ustawy wprowadzającej nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W związku z powyższym należy spodziewać się znaczącego przyspieszenia tempa dalszych prac legislacyjnych. Zgodnie z założeniami Rządu projekt zostanie uchwalony jeszcze w I kwartale 2019 r. i zacznie obowiązywać po 6 miesięcznym vacatio legis. Oznacza to, że najprawdopodobniej nowe przepisy będą obowiązywały już od połowy 2019 r. W związku z powyższym warto poważnie zastanowić się nad jak najszybszym wprowadzeniem odpowiednich procedur wewnętrznych, w tym przede wszystkim z zakresu compliance, tak aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. O zakresie i kierunkach projektowanych zmian pisaliśmy m.in. tutaj.

O zakresie i kierunkach projektowanych zmian pisaliśmy m.in. tutaj.

Zobacz także:
24.01.2024

Podmioty zbiorowe będą ścigane za przestępstwa środowiskowe

30.11.2023

Wzmożona aktywność UE: AML Package, MiCA i inne projekty – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

29.06.2023

Ocena ryzyka prania pieniędzy i jej znaczenie

29.09.2022

Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML

21.09.2022

Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

21.06.2022

Od dziś newsletter KRS

12.04.2022

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek