Arleta Kuc

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisała z zakresu prawa karnego materialnego pod kierunkiem prof. Roberta Zawłockiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również postępowanie karne. Odbyła także studia licencjackie na kierunku filologia romańska.

Odbyła praktyki w kilku jednostkach prokuratury, gdzie poznała reguły rządzące postępowaniem przygotowawczym i zapoznała się ze specyfiką pracy prokuratora. Doświadczenie w trakcie studiów zdobyła również w ramach praktyk odbytych w dziale egzekucyjnym spółki.


23.08.2018

Cesja wierzytelności pochodzących ze środka kompensacyjnego