adw. dr Piotr Karlik

Doktor nauk prawnych 

Adwokat

ekspert z zakresu prawa karnego procesowego. 

prawem karnym gospodarczym zajmuje się zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Wykładowca akademicki, prowadzi także zajęcia dla aplikantów adwokackich WIA.

Autor kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Szczególnie interesuje się odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych, odpowiedzialnością członków zarządu i rad nadzorczych oraz szeroko rozumianą tematyką compliance.

W obrębie jego zainteresowań znajdują się także sprawy z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi instrumentami finansowymi, a także zagadnienia cyberprzestępczości

Prowadzi także liczne szkolenia dla kadry zarządzającej z zakresu odpowiedzialności karnej m.in. z tytułu wyrządzenia szkody w majątku spółki czy odpowiedzialności karno-skarbowej.

Autor opinii z zakresu prawa karnego.

 

 


08.04.2021

Blokada rachunku bankowego – problemy praktyczne

02.09.2020

Ryzyka wynikające z kontroli wydatkowania pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej

30.03.2020

Wpływ koronawirusa na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

02.01.2020

Odpowiedzialność karna dyrektorów Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.)

30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

29.08.2019

Koniec wolności platform crowdfundingowych?

04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

04.03.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Admnistracji zaktualizował listę incydentów o charakterze terrorystycznym

16.01.2019

Compliance w firmie – standard czy zbędny „gadżet”

08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

21.12.2018

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – coraz bardziej radykalna

17.09.2018

Odpowiedzialność karna emitenta obligacji

16.08.2018

Spory sądowe w zakładzie ubezpieczeń – rola compliance

30.07.2018

Nowe regulacje w zakresie ochrony podwykonawców robót budowlanych

09.07.2018

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne – strata czasu czy dobra inwestycja?