Katarzyna Urbanowicz

Aplikantka adwokacka

Od stycznia 2017 roku odbywa aplikację adwokacką pod patronatem adw. prof. dra hab. Roberta Zawłockiego. Jest również doktorantem w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą kompensacyjnej funkcji prawa karnego.

Autor publikacji z zakresu prawa karnego. 

Brak wpisów