Maria Bergmann

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Spór polsko-niemiecki o zbiory Biblioteki Pruskiej w Krakowie- analiza przepisów prawa międzynarodowego i polskiego” oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunku archeologia. Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.


14.09.2020

Kryptowaluta jako dowód w postępowaniu karnym

02.07.2020

Blokada środków na rachunku bankowym

16.01.2020

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego