Przestępstwa korupcyjne

Przestępstwa korupcyjne zalicza się do szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego. Polegają one na podejmowaniu określonego działania w celu uzyskiwaniu korzyści, najczęściej finansowych. Dotyczą one osób zarówno ze sfery życia publicznego – funkcjonariuszy publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne oraz sfery sektora prywatnego, np. menadżerów. Samo zjawisko korupcji może przybrać różne formy, wśród nich najpopularniejsze jest tzw. łapownictwo czynne oraz płatna protekcja. Z dnia na dzień rośnie problem korupcji w biznesie w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza. Prawo karne stara się nadążać za tymi zmianami i przewiduje wysokie kary za tego rodzaju działalność przestępczą.

Przestępstwa korupcyjne, jako szczególnie niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki stanowią przedmiot wzmożonych działań wymiaru sprawiedliwości, w tym służb takich jak CBA.

Najlepszą metodą na zwalczanie zjawisk korupcyjnych jest korzystanie z compliance, który pozwala na wykrycie słabych ogniw w danej organizacji.


19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

09.07.2018

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne – strata czasu czy dobra inwestycja?

21.06.2018

Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

12.03.2018

Ustawa o jawności życia publicznego a tymczasowe aresztowanie