07.06.2018

Najstarszą spółkę na Giełdzie Papierów Wartościowych czeka likwidacja

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 5 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Próchnik S.A. Wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki złożył zarząd, który przekonywał, że złożenie wniosku nie wiąże się z uznaniem przez zarząd braku zasadności przeprowadzenia postępowania sanacyjnego.

Jednakże w dniu 29 maja 2018 r. z uwagi na zbyt wysokie zadłużenie, wszczęcie postępowań egzekucyjnych oraz zablokowanie kont Spółki zarząd uznał, że „istotnie zostały ograniczone zdolności restrukturyzacyjne Próchnika”. Powyższe przesądziło o ogłoszeniu upadłości Spółki.

Próchnik był najstarszą Spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sad-oglosil-upadlosc-Prochnika-Najstarsza-spolke-z-GPW-czeka-likwidacja-7595038.html

Zobacz także:
11.09.2018

RUCH S.A. z przyspieszonym postępowaniem układowym

10.09.2018

Widmo bankructw nad deweloperami

06.09.2018

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym RUCH S.A.

04.09.2018

Sąd Najwyższy ustali kiedy rozpoczyna się bieg terminu dla wierzyciela na wniesienie odwołania od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

04.09.2018

RUCH S.A. złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

30.08.2018

Zadłużenie Polaków wynosi 71 miliardów złotych