03.07.2018

Liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w pierwszej połowie 2018 r. wzrosła

Z badań przedstawionych w raporcie Coface za pierwsze półrocze 2018 r. wynika, że liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wzrosła o 21 procent. Zwiększająca się liczba postępowań nie wynika ze zmiany prawa upadłościowego i wprowadzenia prawa restrukturyzacyjnego, a z problemów płynnościowych przedsiębiorstw.

Najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego jest przyspieszone postępowanie układowe, ale zwiększa się także liczba sanacji. Ponadto wzrasta liczba postępowań upadłościowych, których celem jest likwidacja majątku danego podmiotu, a nie naprawa prowadzonej działalności.

W raporcie wskazano, że w wielu branżach jest znaczna konkurencja, która uniemożliwia podnoszenie marż, pomimo wzrostu kosztów np. z tytułu coraz wyższych wynagrodzeń pracowników. Ponadto zwrócono uwagę, że przedsiębiorstwa będą odczuwać pogarszające się warunki gospodarcze, a także wprowadzony tzw. split payment, który wpłynie na pogorszenie ich płynności finansowej.

Coface przewiduje, że liczba restrukturyzacji i upadłości w Polsce będzie wyższa o 29 procent na koniec 2018 r. w stosunku do roku ubiegłego.

 

Źródło: http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Raport-Coface-upadlosci-i-restrukturyzacje-firm-w-Polsce-w-I-polroczu-2018-roku

Zobacz także:
11.09.2018

RUCH S.A. z przyspieszonym postępowaniem układowym

10.09.2018

Widmo bankructw nad deweloperami

06.09.2018

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym RUCH S.A.

04.09.2018

Sąd Najwyższy ustali kiedy rozpoczyna się bieg terminu dla wierzyciela na wniesienie odwołania od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

04.09.2018

RUCH S.A. złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

30.08.2018

Zadłużenie Polaków wynosi 71 miliardów złotych