10.07.2018

Rekordowa liczba upadłości i restrukturyzacji

Według danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego w czerwcu ukazało się aż 108 obwieszczeń dotyczących ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji. Wobec 60 firm ogłoszono upadłość, a wobec 48 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym liczba postępowań związanych z niewypłacalnością wzrosła o 60%.

Najwięcej podmiotów niewypłacalnych prowadzi działalność gospodarczą związaną z handlem i budownictwem. Z uwagi na stale rosnące koszty płac i materiałów biurowych, a także niską waloryzację kwot na umowach, podmioty działające w tej drugiej branży  radzą sobie znacznie gorzej. Sytuacji nie poprawiają rosnące zatory płatnicze.

Specjaliści przewidują, że liczba postępowań wobec podmiotów działających w branży budowlanej będzie rosła.

 

Źródło: next.gazeta.pl/next/7,151003,23655579,108-niewyplacalnosci-w-czerwcu-najwyzszy-poziom-we-wspolczesnej.html#MTstream

Zobacz także:
11.09.2018

RUCH S.A. z przyspieszonym postępowaniem układowym

10.09.2018

Widmo bankructw nad deweloperami

06.09.2018

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym RUCH S.A.

04.09.2018

Sąd Najwyższy ustali kiedy rozpoczyna się bieg terminu dla wierzyciela na wniesienie odwołania od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

04.09.2018

RUCH S.A. złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

30.08.2018

Zadłużenie Polaków wynosi 71 miliardów złotych