10.07.2018

Seadrill zakończył z powodzeniem reorganizację

Seadrill, wykonawca morskich platform wiertniczych, poinformował w poniedziałek, że z powodzeniem zakończył reorganizację, będącą wynikiem rozpoczętego we wrześniu ubiegłego roku postępowania upadłościowego. Postępowanie toczyło się na podstawie 11 rozdziału prawa amerykańskiego.

Spółka, niegdyś największa na świecie, z powodu kapitalizacji rynkowej, była zmuszona szukać ochrony przed wierzycielami, gdy nie była w stanie spłacić swoich długów zgromadzonych w latach boomu gospodarczego na zakup nowych platform wiertniczych.

Firma, aby zmniejszyć swoje zadłużenie, przesunęła termin wymagalności  pożyczek bankowych w kwocie 5,7 mld dolarów. Ponadto pozyskała ponad 1 mld dolarów nowego kapitału poprzez emisję nowych zabezpieczonych obligacji o wartości 880 mln dolarów oraz 200 mln dolarów nowego kapitału zgodnie z planem zatwierdzonym w dniu 17 kwietnia.

Źródło: www.cnbc.com/2018/07/02/reuters-america-seadrill-emerges-from-chapter-11-bankruptcy.html

Zobacz także:
11.09.2018

RUCH S.A. z przyspieszonym postępowaniem układowym

10.09.2018

Widmo bankructw nad deweloperami

06.09.2018

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym RUCH S.A.

04.09.2018

Sąd Najwyższy ustali kiedy rozpoczyna się bieg terminu dla wierzyciela na wniesienie odwołania od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

04.09.2018

RUCH S.A. złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

30.08.2018

Zadłużenie Polaków wynosi 71 miliardów złotych