12.07.2018

Spotkanie Działu Restrukturyzacji i Upadłości z Profesorem Feliksem Zedlerem

Wczoraj w Kancelarii mieliśmy przyjemność gościć Pana Profesora Feliksa Zedlera. Pan Profesor z zespołem Działu Restrukturyzacji i Upadłości przeprowadził debatę w zakresie uznania czynności za bezskuteczną wobec masy upadłości.

Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące konstrukcji skargi pauliańskiej oraz czynności fraudacyjnych wobec masy upadłości.

 

 

Zobacz także:
11.09.2018

RUCH S.A. z przyspieszonym postępowaniem układowym

10.09.2018

Widmo bankructw nad deweloperami

06.09.2018

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym RUCH S.A.

04.09.2018

Sąd Najwyższy ustali kiedy rozpoczyna się bieg terminu dla wierzyciela na wniesienie odwołania od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

04.09.2018

RUCH S.A. złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

30.08.2018

Zadłużenie Polaków wynosi 71 miliardów złotych