Szybka restrukturyzacja na czas pandemii - zadzwoń: +48 537 408 403 albo czytaj więcej

Hubert Zieliński

Asystent w dziale Restrukturyzacji i Upadłości.

W  2018 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta prof. dr. hab. Jacka Napierały, pod kierunkiem którego przygotował pracę magisterską z zakresu zagadnienia odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo upadłościowe i naprawcze, prawo handlowe oraz prawo cywilne.

Doświadczenie zaczął zdobywać począwszy od II roku studiów, pracując m.in. w kancelariach adwokackich oraz syndyka. Wolontariusz w cywilnej oraz administracyjnej sekcji Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Brał czynny udział w obsłudze postępowań osób fizycznych oraz spółek kapitałowych. Z sukcesami reprezentował Wydział Prawa i Administracji UAM na konkursach o charakterze ogólnopolskim. Prelegent na licznych konferencjach, autor publikacji z zakresu europejskiego prawa upadłościowego.


05.05.2020

Przedsiębiorcy w restrukturyzacji wykluczeni ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

09.04.2020

Tarcza antykryzysowa a restrukturyzacja sądowa

24.03.2020

Dlaczego polski rząd nie powinien zawieszać obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

03.12.2019

Licencja kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego 

02.09.2019

Liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej w kontekście odpowiedzialności karnej za doprowadzenie do niewypłacalności

03.04.2019

Wynagrodzenie nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu wywołanym uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości

18.02.2019

Zarządca sukcesyjny poniesie odpowiedzialność za szkodę wywołaną niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości 

26.10.2018

Czy Sąd Najwyższy rozstrzygnie problemy związane z upadłością konsumencką małżonków?