Szybka restrukturyzacja na czas pandemii - zadzwoń: +48 537 408 403 albo czytaj więcej

Marta Łużyńska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji”. Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawem cywilnym. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Praktykę zawodową zdobywa od 3 roku studiów, pracując w kancelariach prawnych obsługujących głównie przedsiębiorców. Ma doświadczenie w zakresie działań egzekucyjnych podejmowanych przez wierzycieli celem odzyskania należności od dłużników. Ponadto była półroczną stypendystką programu Erasmus na jednym z uniwersytetów w Hiszpanii. Dzięki temu miała okazję zgłębić hiszpańskie prawo gospodarcze, prawo małżeńskie oraz międzynarodowe prawo handlowe.


03.06.2020

Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej?  

08.01.2019

Dopuszczalność potrąceń wierzytelności w toku postępowania restrukturyzacyjnego

12.10.2018

Emerytura jako składnik masy upadłości

28.05.2018

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

16.03.2018

Wynagrodzenie upadłego jako składnik masy upadłości