Szybka restrukturyzacja na czas pandemii - zadzwoń: +48 537 408 403 albo czytaj więcej

Marta Romańska

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku prawo. Następnie w 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2016 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego uzyskując tytuł radcy prawnego.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w najlepszej kancelarii w regionie oraz jednej z najlepszych kancelarii w kraju. W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także uczestniczyła w konferencjach, sympozjach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.


16.09.2020

Komu pomoże uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

17.04.2020

Ogłoszenie upadłości centrum handlowego Sukcesja

03.04.2020

Restrukturyzacja – czym jest i jak ją sprawnie przeprowadzić?

26.09.2019

Termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem a doręczenia korespondencji podmiotom zagranicznym

01.03.2019

Podmiot nadzorujący dłużnika w toku postępowań restrukturyzacyjnych

13.11.2018

Wykazanie okoliczności wymaganych do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

26.09.2018

Raport 2: Postępowanie upadłościowe po zmianach

02.05.2018

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec osób, które nie złożyły w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości