Szybka restrukturyzacja na czas pandemii - zadzwoń: +48 537 408 403 albo czytaj więcej

Mateusz Waberski

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa administracyjnego, dotyczącą zagadnień udziału organizacji społecznych w wykonywaniu zadań publicznych. Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Od 2017 roku odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się prowadzeniem projektów upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania. Brał również udział w projekcie sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (ang. pre-pack), oraz uczestniczył w złożonym procesie wykonywania układu, reprezentując w nim interesy dłużnika. Uczestniczył w zgromadzeniu wierzycieli i głosowaniu nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym, który to projekt również prowadził. Posiada doświadczenie w czynnościach związanych z likwidacją składników masy upadłości. Nie są mu również obce zagadnienia dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej, w których reprezentował osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym byłych przedsiębiorców.


01.04.2020

Nie warto upadać. Warto restrukturyzować.

17.03.2020

Koronawirus wpływa na wypłacalność przedsiębiorców

09.08.2019

Wierzytelności wynikające z umowy leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

07.12.2018

Podział wierzycieli na grupy – grupa z jednym wierzycielem

23.07.2018

Rachunek sumienia przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, czyli o czym dłużnik pamiętać powinien. Część II.

14.03.2018

Rachunek sumienia przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, czyli o czym dłużnik pamiętać powinien. Część I.