Szybka restrukturyzacja na czas pandemii - zadzwoń: +48 537 408 403 albo czytaj więcej

Michał Olejniczak

Magister prawa, ukończył z oceną bardzo dobrą studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską pt. „Rozważania na temat odpowiedzialności proporcjonalnej ubezpieczyciela”. W obszarze jego zainteresowań leży przede wszystkim prawo ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności w zakresie ubezpieczeń mienia. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.


02.07.2020

Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

14.01.2020

Zwrot zaliczki na koszty postępowania upadłościowego– problemy praktyczne