Szybka restrukturyzacja na czas pandemii - zadzwoń: +48 537 408 403 albo czytaj więcej

Piotr Kempiński

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo spółek handlowych oraz prawo rynku kapitałowego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa handlowego. Ukończył również studia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską w dziedzinie finansów. Od 2018 r. odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych i skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z perspektywy organu postępowania, obejmujące m.in. ocenę wpływu tych postępowań na sferę stosunków cywilnoprawnych dłużnika, wdrażanie działań restrukturyzacyjnych, zabezpieczenie i likwidację składników majątkowych. W tego rodzaju postępowaniach uczestniczy również po stronie wierzyciela i dłużnika (m.in. przygotowuje wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i o ogłoszenie upadłości).


28.01.2021

Sytuacja w firmach nie napawa optymizmem

04.08.2020

Umowa typu standstill w restrukturyzacji pozasądowej 

11.02.2020

Zmiana kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

10.10.2019

Wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym

17.05.2019

Umowa faktoringu a postępowanie restrukturyzacyjne

20.03.2019

Klauzula umowna zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego na wypadek upadłości kontrahenta

19.09.2018

Zdolność restrukturyzacyjna komandytariusza cz. II

14.09.2018

Zdolność restrukturyzacyjna komandytariusza cz. I