Skarga
_pauliańska
30.08.2021

Odwołanie darowizny w stosunku do dłużnika a skarga pauliańska

Katalog zachowań zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania jest szerszy niż mogłoby się wydawać. O ile niektóre czynności nierozerwalnie kojarzą się z możliwością zastosowania skargi pauliańskiej, poważne wątpliwości mogą się pojawić przy tych bardziej nietypowych. Niewątpliwie ciekawym zagadnieniem jest zaskarżenie dokonanego przesunięcia majątkowego w związku z odwołaniem darowizny wobec obdarowanego dłużnika.  

(więcej…)

Czytaj więcej
wpływ korzyści majątkowej
10.08.2021

Wpływ zmiany wartości korzyści majątkowej na sytuację wierzyciela pauliańskiego

13.07.2021

Wpływ zbycia korzyści na postępowanie ze skargi pauliańskiej

21.06.2021

Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na sytuację procesową wierzyciela pauliańskiego

02.06.2021

Przesłanki odpowiedzialności osoby czwartej

29.04.2021

Zaskarżanie spełnienia świadczenia w drodze skargi pauliańskiej

09.04.2021

Bezskuteczność względna umowy (art. 59 k.c.)

29.03.2021

Bezskuteczność względna dożywocia (art. 916 k.c.)

22.03.2021

Skarga pauliańska a zaspokojenie przez dłużnika jednego z jego wierzycieli

05.03.2021

Wygaśnięcie roszczenia pauliańskiego – problem łańcucha czynności rozporządzających

19.02.2021

Zarys pojęcia „korzyść majątkowa”

02.02.2021

Ochrona wierzycieli w kontekście umów majątkowych oraz umów o podział majątku zawieranych między małżonkami

21.01.2021

Sytuacja wierzyciela pauliańskiego w razie ogłoszenia upadłości wobec osoby trzeciej

14.01.2021

Rewolucyjna ulga w opłacie od pozwu ze skargi pauliańskiej

08.12.2020

Pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika na potrzeby skargi pauliańskiej

18.11.2020

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli spadkobiercy (art. 1024 k.c.)