Marcin Rozmiarek

Student II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Swoją uwagę skupił dotychczas na zagadnieniach związanych z prawem rzymskim oraz historią doktryn polityczno-prawnych. Laureat II miejsca w X Ogólnopolskim Konkursie „Prawo rzymskie a świat współczesny” oraz innych konkursów uczelnianych. W kancelarii wspomaga dział cywilistyczny. Posługuje się językiem angielskim.


27.11.2020

Ograniczenie roszczenia nie zawsze się opłaca